Yaum e Wiladat e Hazrat Abu Talib AlaihisSalam

जश्न ए विलादत ए मौला इमरान अबुतालिब अलेहीस्लाम इमाम मौला इमरान इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उर्फ अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान शरीफ पारा 3 सूरा आल ए इमरान आयत 33,34इन्नल्लाहस्तफा़ आदमा व नूहवँ व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीना 33ज़ुर्रैंयतन बादोहा मिन बाद वल्लाहो समीउन अलीम ०34 तर्जूमा :- अल्लाह ने चुन लियाContinue reading “Yaum e Wiladat e Hazrat Abu Talib AlaihisSalam”

Create your website with WordPress.com
Get started